1

T712 میانبرها - راه آسان

News Discuss 
صندوق فروشگاهی اگر چه در نگاه اول ما را به یاد دخل ها و کشوهای قدیمِ مغازه ها و فروشگاهها می اندازد، ولی مفهوم آن، با مفهوم صندوق در گذشته، بسیار تغییر کرده است. به همین دلیل آمدن هر کسی به پشت دخل یا صندوق، کار درستی به حساب https://total-bookmark.com/story16515688/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story